Superkondenzátory

Superkondenzátory (superkapacitory, ultrakapacitory) jsou kondenzátory s vysokou kapacitou.


Obsah

Novinky a články

Srovnani.png

Energetická hustota NiCd baterií je asi 40 Wh/kg tj. 4 kWh/100kg

Výhody

 • Extrémně vysoké nabíjecí a vybíjecí proudy, vyšší než u baterií.
 • Rychle reaguje na změny nabíjení a vybíjení, na rozdíl od baterií, kde řádově sekundu trvá, než se otočí chemický proces a baterie začne nabíjet.
 • Ukládá energii s nepatrnými ztrátami na rozdíl od baterií.
 • Nemá prakticky omezený počet nabíjecích a vybíjecích cyklů. Některé typy elektrolytických superkondenzátorů však mohou stárnout.

Nevýhody

 • Uložená energie zatím není srovnatelná s bateriemi.
 • Cena na jednotku energie je vysoká. Cca 60 000 Kč na ujetí jednotek metrů elektromobilu.
 • Hmotnost na jednotku energie je vysoká viz předchozí obrázek.
 • Aby se využila jeho kapacita (klesá napětí) vyžaduje elektroniku, která může mít ztráty a výkonové omezení.

Využití

 • V elektromobilu lze superkondenzátory využít jako malý, ale výkonný zásobník energie "cache" před baterií.
 • V superkondenzátoru se uloží energie z počátku brždění a pak je použita při počátečním rozjezdu.
 • U hybridů je potřeba dosáhnout z relativně malých baterií vysokého energetického proudu a proto zde mají superkondenzátory ještě větší význam než u elektomobilů. Elektromobily mají dostatek baterií, pro které není problém velké proudy absorbovat nebo dodávat.
 • Připravují se nové baterie, které budou mít velkou plochu elektrod. Na elektrodě je nanotráva čímž se až 300x zvětší její povrch. To umožňuje velké vybíjecí a nabíjecí proudy na malé baterii. To je důležité pro hybridní vozidla, ale již méně důležité pro elektromobily. Nano baterie se ve výkonových vlastnostech blíží superkondenzátorům.´

V oblasti superkondenzátorů pokračuje výzkum tak rychle, že někteří věří, že je bude možné použít i pro pohon i bez baterií. To by znamenalo revoluci v rychlosti nabíjení. Elektromobil by bylo možné nabít tak rychle, jak se stejná energie nalévá do nádrže při čerpání benzínu.

Další odkazy