Regulátory a frekvenční měniče

Zde budou sbírány informace o regulátorech a frekvenčních měničích pro řízení výkonu elektromotoru pomocí akceleračního pedálu.

Obsah

Odkazy na dodavatele

Použití průmyslových frekvenčních měničů

Průmyslové frekvenční měniče lze použít pro pohon 3f asynchronních motorů. Místo 3f vstupu se připojí na stejnosměrný meziobvod napětí z akumulátorů. Akcelerační pedál ovládá potenciometr, který řídí otáčky frekvenčního měniče. Průmyslové frekvenční měniče jsou citlivé na vstupní DC napětí. Je třeba najít měnič s relativně velkou tolerancí.

 • DC Sběrnice fekv.měničů jsou buď na:
  • 312V (1x230V)- Primárně pro 1f měniče (max. výkon 5kW)
  • 560V (3x230V) u 3f měničů.
  • 292V (3x120V) pro rozvody v USA (domněnka)


Zjištění: Z manálu Danfoss vyplývá, že i jedna verze 3f měniče (např.Danfoss VLT 3011 tj. cca.11kW) se dělá ve třech provedeních pro různá napětí (netuším kde se tolik napětí bere). Konkrétně je to: 3f,200/220/230V , 3f,380/400/415V , 3f,440/460/500V. Tomu budou předpokládám odpovídat i napětí stejnosměrného meziobvodu. Odhaduji že se nejvíce hodí ty na nejnižší napětí, protože je možno použít méně akumulátorů s větší kapacitou.

Odkazy:

 • HW.cz: Priame momentové riadenie asynchrónneho motora s DSP Freescale
 • Danfoss pomáhá při použití jeho frekvenčních měničů do elektromobilů
 • Moeller přímo v manuálu k DF6, DV6 uvádí: (str.14,32) "Stejnosměrný meziobvod obsahuje nabíjecí odpor, vyhlazovací kondenzátor a spínaný napájecí zdroj. To umožňuje připojení stejnosměrného meziobvodu na stejnosměrné napájení: Napětí meziobvodu (ΔUZK) = √2 x síťové napětí (ΔULN)" a dále "Stejnosměrný meziobvod Tyto svorky se používají pro připojení doplňkového brzdného modulu, pro propojení několika frekvenčních měničů pomocí stejnosměrného meziobvodu a pro stejnosměrné napájení."
 • http://www.pohony-menice.cz "Frekvenční měniče určené pro napájení z 230 V napájecí sítě ve výkonovém rozsahu 0,25 kW až 2,2 kW. Od výkonu 1,1 kW jsou měniče uzpůsobeny pro tzv. duální napájení, tzn. lze je napájet buď jednofázově ze sítě 1 x 230 V nebo třífázově ze sítě 3 x 230 V. Výstupní napětí je vždy třífázové 3 x 0 až 230 V. Tento frekvenční měnič je určen pro regulaci otáček asynchronních motorů bez zpětné vazby.Max. výkon je 2,2kW" (jak je ale řešena DC sběrnice? Třífázovým můstkovým usměrňovačem a filtračními kapacitami. Při jednofázovém napájení se odebírá veškerý výkon pouze z jedné fáze, usměrňovací diody proto musejí být na tento proud dimenzovány. Přívod můžeme teoreticky připojit na libovolnou fázovou svorku (U, V nebo W) proti společné (N), prakticky výrobce v manuálu udává, která se pro tento způsob připojení k síti používá. Při trojfázovém připojení k napájecí síti se celkový příkon rozloží na tři fáze a tečou jimi tedy nižší proudy, než při jednofázovém napájení. Napětí na DC sběrnici = kondenzátorech je v obou případech stejné a jeho max. hodnota odpovídá √2 x síťové napětí.

Rekuperace

Do tohoto bodu = na DC sběrnici se připojují u elekromobilu napájecí akumulátory a pokud měnič disponuje brzdovým obvodem = rekuperace, posílá se pak řízeně do tohoto bodu i el.energie, získaná elektromotorem při brždění. Řízeně proto, že při přímém spojení s akumulátory by mohlo dojít k jejich poškození vlivem vysokého nabíjecího proudu. Tato vracená energie by se jinak přeměnila v teplo na brzdovém odporu!!! Pokud je elektromobil vybavený superkapacitory, jsou tyto připojeny také na DC sběrnici. Jejich problém je snižování svorkového napětí při vybíjení nashromážděného náboje. DC sběrnice má na sobě konstantní napětí.

Návody na stavbu regulátorů

 • Kompletni navod na stavbu 3f regulatoru 230-480VDC, 200A(RMS)

tj.96kW pro elektromobil http://www.circuitcellar.com/microchip2007/winners/MT2291.html