Náhradní díly

Tady prosím nabízejte a poptávejte náhradní dily.

Odkazy na weby s díly

Obsah

Servisní úkony

Náhrada rezervního kola

  • Jedním ze způsobů, jak se vypořádat s chybějícím rezevním kolem je preventivní aplikace přípravku na zacelování drobných průpichů.

Nejčastěji chybí rezervní kolo v elektromobilu (prostor je vyplněn akumulátory), rezervu nemají také autíčka Smart.

Hustá tekutina si pro svoji zaměnitelnost s oblíbenou omáčkou vysloužila přezdívku KOPROVKA.

APLIKACE:

Koprovku si připravíme do PET láhve a na tu si předem uděláme značky po 200 ml - pro pneu 150/13", nebo po 250 ml - pro 165/14". Do víčka zašroubujeme starý ventilek a pro jistotu ho můžeme zevnitř provrtat větším vrtákem, aby byl otvor a tedy i průtok co největší a odpor při průtoku co nejmenší. Na ventilek nasadíme průhlednou hadičku (dá se dobře sledovat průtok koprovky).

Kolo vozidla nastavíme ventilkem do cca vodorovné polohy, tedy na třech, nebo devíti hodinách. Vyšroubujeme úplně vložku ventilku, vzduch začne prudce unikat - nelekněte se a pevně držte vložku v ruce! Vložku ventilku uložíme na místo, odkud se nikam nezakutálí a na ventilek nasadíme volný konec hadičky z víčka PET lahve. PET lahev otočíme dnem vzhůru a podle čar vymačkneme do pneumatiky 200 ml, nebo 250 ml přípravku. Je-li po ruce kompresor, vyfoukneme ventilek a našroubujeme zpět vložku. Pneumatiku nahustíme na předepsaný tlak. Přípravek aplikujeme do všech pneumatik na vozidle. Poté ujedeme cca 500 m. HOTOVO!!

Pneumatiky tak budou doživotně ochráněny proti průpichu, který se ihned za jízdy zacelí, aniž by to řidič poznal.

Při potřísnění lze řípravek omýt vodou.


náčelník, Vegr Jaromír, distributor

Výměna uhlíků

  • Návod na výměnu uhlíků u elektromobilů PSA Peugeot a Citroen: Soubor:Výměna uhlíků PSA.pdf Tyto elektromobily jsou 20let stará technologie a mají ještě stejnosměrný motor, který potřebuje uhlíky. Uhlíky se mají měnit dle servisního manuálu po cca 50 000 km.Vyskytl se však případ, kdy vozidlo mělo již po ujetí 35000 km uhlíky sjeté nad povolenou mez. Dle informací kolegů z německa najely některé značkové a doporučené uhlíky z distribuční sítě PSA max. 10 000 km a objednávají si tedy následně uhlíky fy EKOLO .Doporučuji preventivní kontrolu po 10tkm, nic se tím nepokazí a víme, na čem jsme. Kontrola není složitá a trvá podruhé cca 20 minut.

Opět zdúrazňuji a připomínám kontrolu uhlíků preventivně a raději hned, kdo to ještě neudělal, protože se vyskytl další případ, kdy vozidlo s najetými 25000 km mělo uhlíky sjeté natolik, že došlo k poškození kolektoru. Pokud zjistíte špatnou funkci rekuperace, je to již první příznak a ještě nemusí být pozdě. Oprava komutátoru na soustruhu je drahá a pracná, lze však většinou úspěšně uvést komutátor do původního stavu. Jaromír Vegr

Výměna oleje v diferenciálu

  • Olej v diferenciálu PSA chybí, když auto slabě píská při ručním popotlačení.
    • Celkový objem je 0,5 litrů. Doporučuje se olej 75W80 například Total.
    • Při výměně je třeba vypláchnout starý olej. Výměna probíhá ve spodní části euta v pravé části motoru (z pohledu řidiče). 3 zátkové štouby je třeba povolit. Odshoda dolů: Napouštěcí, kontrolní a vypouštěcí.

Dolévání destilované vody

  • voda se do akumulátorů v PSA vozech doporučuje našimi odborníky doplňovat po cca 5000 km. Je nutné dodržet určité zásady a pokud svítí kontrolka signalizující nutnost dolít vodu je potřeba i servisního zásahu do počítače přes diagnostickou zásuvku. Obraťte se na firmu EKOLO VEGR
  • U vozidel PSA budete potřebovat asi 12 litrů pro P106/saxo nebo až 20 litrů pro Partnera/Berlingo

Pokud si troufnete doplnit vodu sami, pak tato rada a postup: Nejdříve seženeme vodu. Lze sehnat lepší vodu, než destilku od Benziny, tzv. p.a. (pro analýzu) v lékárně, nemocnici apod. Pak si pořídíme plnící rychlospojku , nebo ji obejdeme. (čudlík v "konektoru" zastrčíme třeba špejlí, pak dovnitř postraně zastrčíme tenký drátek, aby ventil zústal otevřený i poté, co špejli pustíme)

Vhodnou hadičkou zkusíme průchodnost systému fouknutím. Pokud není průchodné zastrčíme špejli do výfuku -(hadičky na výstupu každé krabice, ta největší má dva).paxi pořídíme nějakou plastovou nádobu, do které zapustíme onu vhodnou hadičku na její spodní části, přiděláme poutko, kterým zavěsíme na zámek haubny,nalejeme asi 5 l vody, nastavíme škrtítkem na slabý čůrek (asi jako prostatik v druhé fázi), nasuneme na připravený ventilek (tedy otevřený) a necháme vodu vtékat do systému. Vezmeme si třeba knížku či noviny, lehneme si vedle vozu a čekáme až voda začne vytékat z výtoku.. Pak zastavíme, zmanipulujeme další ventilek a pstupujeme zcela obdobně až obsloužíme všechny ventilky, dodávky jich mají 5. Můžeme si poznamenat, kolik vody jsme spotřebovali.

Tuto operaci děláme důsledně po každých 5000 km. Důležité upozornění. !!! Baterie musí být před tímto úkolem nabity specielním módem,(servisní přípravek-diagnostika TEP 92 či EV lite. -EVAN ) který ale v praxi stačí nahradit úplným nabitím baterie až do vypnutí počítačem vozidla. V případě nejasností kontaktujte HOT_LINE 608400000.

I při dodržování doporučení nabíjet vozidlo pouze do cca 90% a po cca 1500 km nechat dojít nabíjecí proces do konce, dochází k úbytku vody, na čež upozorní počítač vozu a rozsvítí kontrolku dolít vodu. Po upozornění touto kontrolkou je již pouze omezený počet nabití, po kterých se auto nerozjede z garáže. Doporučujeme kontaktovat odborný servis, který dokáže vypnout kontrolku, nebo objednat přípravek, kterým lze kontrolku také zhasnout. (přípravek vlastní např. náčelník tel výše) Zhasnutí kontrolky samozřejmě nenahrazuje dostatek vody v bateriích , platí tedy viz výše.

Nabíjení akumulátorů SAFT ve vozech PSA: doporučení

Akumulátory se nabíjejí pokud možno pouze do fáze plynování. To, že plynování nastalo lze třeba zjistit tak, že vodou naplněnou PET 2l postavíme pod záď vozidla a do ní vsuneme gumovou hadičku, která odvádí přebytečnou vodu při dolévání. Pokud nechceme takto bublat, nabíjíme třeba pouze do 95%. lze snadno spočítat, pokud víme, kolik % nabijeme za hodinu. Bývá to cca 25% u eutíček a cca 20% u eut. Po ujetí cca 1000-1500 km necháme dobít do konce, kdy nabíjení ukončí sám počítač vozidla.To je z důvodu, aby se nabití všech článků vyrovnalo. Druhá fáze nabíjení, kdy počítač "vypočte" plynovací napětí z teploty a napětí lze zjistit i měřičem proudu, který zařadíme do přívodu nabíjení. Je to užitečná pomůcka, která nám umožní zjistit, kolik energie do akumulátorů dostaneme. Stojí v Lídlu asi 299Kč, jinde více (Hütterman)

Kontrola baterií, zdali jsou v pořádku

Návod, jak přeměřit baterie,jsou-li orientačně v pořádku.:

Pro vozidla PSA 120V (pro 162V to platí obdobně) Práce pod vozem: Připravíme si nějakou dvoulinku, kde na konci v délce cca 20 cm oddělíme žíly. Pak je v délce cca 5 cm odzolujeme. Pak vlezeme pod vůz a na přední krabici vyjmeme pojistku a klemu.(pojistka je těžší) pak do kontaktů, které se nám otevřely zastrčíme na vnější strany připravené vodiče a zasuneme pojistky na své místo. Pohrajeme si s tím tak, aby vodiče měly opravdu kontakt s vývody baterie. Pokud jsou pomocníci, mohou měřit nahoře (bude popsáno dále) a práce jde radostněji a omezí se počet vlezů pod euto. Práce nahoře: Podaří-li se, konec dvoulinky se vyvede do "motorového" prostoru a zajistí proti pohybu. Lze s tím i normálně jezdit, jen pojistky je potřeba dostatečně zasunout. Paxe odmontuje víko terminálů z boxu-opatrně, je tam TVRDÉ DC napětí 140V!!Není životu nebezpečné,ale pokud tam položíte třeba klíče, taxe vypaří.!!

A nyní měření: mezi prvním a druhým terminálem zleva naměříme dle stupně nabití cca 120-140V doporučuji "vybít vozidlo" na 120V ,lépe se počítá z hlavy a více řekne o kapacitě baterek. Dále měříme napětí mezi vývody dvoulinky. Je to napětí na spodní krabici, kde je šest baterií z celkového počtu dvaceti. Napětí, které máme naměřit je tedy 36V. Dále měříme Napětí mezi prvým terminálem (zcela vlevo) a jedním drátem z dvoulinky (ten, co jsme zastrčili pod pojistku vpravo při pohledu zepředu). V tomto případě máme napojenu krabici nahoře-(tři bloky) Naměříme 18V. Druhý terminál označený červeně a druhý vodič z dvoulinky nám dají informaci o napětí zadní krabice s 11ti bloky. Napětí je???? ano 66V. tak to má vypadat.!! Poté dvoulinku zajistíme proti pohybu a doteku s čímkoli a necháme nabít naplno. Měříme obdobně, akorát si naměřené údaje zapíšeme a poté plni očekávání vydělíme počtem bloků.Vyjde-li všade násobek cca 7mi V opět stejně, tedy 42,21 a 77V máme jistotu, že baterie jsou OK. Pokud bude někde chybět násobek 1,2V, případně 1,4V při plném nabití, můžeme zjistit kolik článků je špatných. V každém bloku je 5 článků. naměříme-li například v zadní krabici při vybitém stavu pouze 60V, může být vadný jeden kompletní blok, nebo také bloků 5 po jednom vadném článku . U vozidel na 162V (Partner ,Berlingo) je v zadní krabici 6 bloků a mezi nápravami je ta veliká s 11ti bloky, není tedy vzadu. Je to jasné? Pokud ne, a dovedete to napsat lépe, můžete. Váš náčelník

Resetace počítače v případě nouze (PSA)

Vyjmeme nejdříve pojistku trakční baterie. Nejlépe pod kapotou na zadní straně největší černé krabice(kde jsou tři bloky baterií)vlevo. Uchopí se a vykývá za současného vytahování směrem nahoru. Dále povolíme šroub na palubní 12V baterii (nejlépe na záporném pólu) a odpojíme i tento kontakt na cca 10 sec. (pozor dojde k zablokování kódu autoradia a je potřeba poté vložit znovu, podobně jako nastavit znovu hodiny)

Nyní zapojíme v opačném pořadí kontakty baterií. Nejdříve malou a pak velkou, trakční. Po otočení klíčku nehraje radio, ale nesvítí kontrolky vybití a vozidlo neomezuje a je schopno odjet pár metrů.

Váš náčelník.


Demontáž krabic s bateriemi u PSA

Vypneme jednu velkou pojistku vepředu na malé krabici !! Z kufru se vyndá koženka, stačí jen od strany sedadel odtáhnout. pod ní jsou bílé plastové záslepky. 3 jsou pro šrouby krabice .Zatím lehce povolit, ale budou potřeba asi 2 lidi později a magnet na konci ořechu. vypustí se fridex, nejlépe ještě před zvednutím, auto není dokopce. Vůz se zvedne na nožičky tak vysoko- lze za nápravu, aby pod nárazníkem bylo dost místa na krabici a hever a ještě reserva. odpojí se všechny hadice, doporučuji až vzadu a sundat i hliníkové trubky, lépe se to pak šoupe po podlaze a nic nevadí. Torx 30 ? použijeme na povolení kabelů pod pojistkami, které také předtím vyjmeme . Kabely vytáhneme a odstraníme i příchytky na krabici. 0Baterku pokud možno přesně uprostřed!! podepřeme heverem pojízdným, možno přes plechovou podložku třeba 10x10cm, možno i větší, nebo parketu apod. Povolíme všechny šrouby 3 a matice 3 a vyndáme je. Pak už nebudeme potřebovat místo pod vozem a tak krabici na obou staranách podložíme trámky cca 15x4x200 cm, které ještě podložíme špalíčky a později je budem různě zvyšovat - použijeme toto zařízení jako páku. Trámky musí být tak vysoko, abychom na ně spustili krabici a mohli odjet heverem. Při spouštění je potřeba pracovat opatrně a pomalu a držet balanc krabice, která má 150 kg. Je možno si vybalancovat těžiště ještě na šroubech. Jakmile odjedeme heverem, pomocí trámků vykolíbáme krabici až na zem, případně až už nebudou trámky podloženy, vyjedeme s krabicí ven dozadu za vůz. Odsponkujem víko , sedneme si, vezmeme si prášky na uklidnění, počkáme až zaberou a sejmeme víko, sponky dáme do prolisů ve víku. Sundáme plastový kryt, bude potřeba vypojit pár hadiček na chlazení a pak je nasunout zpět, ostatní se jen vyhnou. Zjistíme pohledem co se stalo a není-li vidět chyba, nafoukneme systém zkušebně vzduchem, pozor na fridex, který zůstal v bateriovém plášti. Zkontrolujeme i těsnost zavodňovacího systému. vyměníme, co je potřeba (několik bloků baterek),netěsnosti stáhneme případně vázacím drátem, Zkontrolujeme opět těsnost. Na každém bloku bychom měli naměřit stejné napětí, nejlépe nad 6V. Pod každý spoj baterií připojíme monitorovací drát, které vyvedeme ven z krabice dle vlastního uvážení, možno rozmyslet ještě před vyndáním a místo budoucí svorkovnice označit. /abychom mohli potom připojit prodloužení do kabiny.) Všechno ještě dokonale vyzkoušíme, zkontrolujeme asi 3x a připravíme se na montáž zpět. Dělá se obdobně, akorát je potřeba šrouby , které drží krabici vzadu obrátit tak, aby hlavičky byly nahoře a závity koukaly dolů. Pokud se bude vyndavat krabice přední, tak je poteba ještě odpojit dva šrouby, které spojují krabici s chladičem, pokud tam jsou. Pokud nebude něco jasné, napište či zavolejte. Jaromír Vegr -náčelník tel. 608400000 první pomoc 112

  • Aplikace přípravku, který preventivně ochrání pneumatiky před defektem, díru zacelí aniž byste o tom věděli.

APLIKUJE SE takto:: alespoň já jsem to tak dělal. Vzal jsem malou půllitrovou petku-flašku z umělé hmoty od nápojů s běžným víčkem z PE. do toho jsem vyvrtal díru- do víčka a do něj našrouboval starý ventilek, který jsem ještě pro jistotu provrtal větším vrtákem, aby byl otvor co největší a odpor při průtoku co nejmenší. na ventilek jsem nasadil habičku-průhlednou ,abych mohl sledovat průtok sraček. Do PETky pak naliji koprovku-cca 200-250 ml na jedno automobilové kolo (malé méně, velké více--na 15/13" 200ml a na 165/14" 250 ml) Kolo vozidla natočíme tak, aby ventilek byl cca vodorovně, tedy na třech nebo devíti hodinách (lze i mírné odchylky tolerovat.) Vyšroubujeme úplně vložku ventilku -začne unikat vzduch, někdy i dost prudce, nelekněte se a držte vložku v ruce, uložíme na místo odkud se nikam nezakutálí a na ventilek nasadíme druhý konec habičky. PETku otočíme dnem vzhúru a zmáčneme s citem tak, aby se potřebné množství přípravku dostalo do pneumatiky. Poté , je-li po ruce kompresor, vyfoukneme ventilek a našroubujeme vložku zpět. Poté nahustíme pneumatiku na předepsaný tlak a celé opakujeme ještě dvakrát. (v případě, že nemáme tříkolku tak pak tolikrát kolik má vozidlo kol, ale musíme od tohoto počtu odečíst číslici jedna. To je ale pouze pro vozidla, která nevozí rezervu. Pokud ji vozíme, tak výše uvedené číslo nahradíme číslicí 0) Máme -li ve všech kolech aplikován přípravek, ujedeme vzdálenost asi 500m a pak bude již přípravek působit a pneumatiky budou doživotně ochráněny proti průpichu , který se ihned za jízdy zacelí, aniž by to kdokoli poznal. Pokud by se stalo, že se potřísníte, lze bez obav omýt vodou. PROUDU ZDAR přípravek na objednávku dodá předseda. 1 litr za 400 Kč. Do jednoho kola 13/165/60 patří cca 200 ml.

==Další informace ==