Kdy dojde ropa?

Tyto stránky budeme věnovat ropě a otázkám kolem ní. Benzín a nafta, které se z ní vyrábějí jsou zatím nejvýkonnějším úložištěm pro energii do aut, ale také nejdražším. Záměrem elektromobilistů je ušetřit vzácnou ropu v dopravě, aby jí bylo dostatek pro jiné užitečnější využití v delší budoucnosti.


Obsah

Kdy dojde ropa

Novinky a odkazy na články o ropě

Kdo má ropu?

Velikost země vyjadřuje velikost zásob. Barva vyjadřuje spotřebu. Kdo ma ropu.jpg


Jak bude vypadat motorsport až dojde ropa ?

Každý fanoušek motoristických sportů si asi nedokáže představit jak bude vypadat jejich oblíbený sport až dojde ropa. Budou jezdit závodní vozy na biopaliva, vodík nebo na elektriku? A co jejich zvuk, rychlost, ...


Historický význam ropy

  • Kdysi velmi levná transportní energie modelovala modulovat ráz lidských sídel
  • 95 procent veškerých potravin je pěstována za přispění ropy
  • 95 procent dopravy zprostředkovávají ropné deriváty
  • 95 procent veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu
  • za každou kalorii běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy
  • na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti
  • Vstup ropy je prakticky neodmyslitelný u každé masové výroby, přepravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin, jak ji dnes známe.
  • Ropa coby zdroj dříve velmi levné energie měla zejména od prvních desetiletí 20. století vliv na architekturu měst a dopravní infrastrukturu zemí Prvního světa. Urbanistické návrhy měst s typickými rozsáhlými obytnými předměstími (nejvýrazněji viděnými v USA) braly dostupnost levné transportní energie v podobě ropy do úvahy.

Další informace o ropě

Pokud máte jiný názor, věnujte se diskusi a editujte...