Emise elektromobilů

Z hlediska emisní zátěže v sektoru individuální dopravy - elektromobilů - je třeba rozlišovat přímé (místní emise) a dále tzv. emise nepřímé. Emise přímé lze považovat za nulové, na druhé straně znečišťující zátěž nepřímá je odrazem celého cyklu, tedy od extrakce surovin až po energetickou-distribuční soustavu. Složka nepřímých emisí tak může být výrazně odlišná region od regionu, při porovnání mezi zeměmi, nebo také z hlediska individuálního řešení jako jsou distribuované zdroje energie, viz. obnovitelné zdroje (OZE) FV/PV, biomasa, větrná energie.

Pro srovnání, pokud se využívá energie od ČEZu, lze u běžného osobního případně lehčího užitkového elektromobilu očekávat emise pod úrovní Toyoty Prius, asi nejznámější a hodně propagované vozidlo s hybridním pohonem (benzín, elektřina). Jedná se sice o vozidlo s relativně nízkou spotřebou, které však ve standartním provední (gen2 2004), bez úprav typu plug-in hybrid nelze dobíjet ze sítě.

V segmentu osobních a lehkých nákladních-užitkových vozů tak elektromobil dnes generuje z našeho domácího energetického mixu cca 50-100gCO2/km. V případě posílení složky OZE, ať již distributory či na místní-individuální úrovni lze uvažovat <50gCO2/km, to jsou v obou případech hodnoty již výrazně za technologickým limitem spalovacího motoru. Například britská vláda podporuje dlouhodobý plán (EU 2020) 100gCO2/km pro nová vozidla, Evropský průměr za loňský rok 2007 činil 158gCO2/km u nových aut. Aktuálně je v provozu samozřejmě převažující podíl starších vozidel, celkový průměr emisí je tak dramaticky vyšší.

-

Emise CO2 z výroby elektřiny lze podle ČEZ počítat 551g/kWh v roce 2005 podle dokumentu

Zplodiny by mohly být ještě podstatně menší, kdyby se výpočty úředníků nezatěžovala emisemi pouze vyrobená elektřina, ale i vyrobené teplo, o které není takový zájem.

Vyrobené teplo je neoddělitelné od výroby energie, nechápu jak by se mohly emise nepočítat--DRobert 1. 5. 2011, 10:04 (UTC)


Nabíjet lze i z vodních, fotovoltaických či větrných elektráren.


Emise 2007

Podle palivového mixu 2007 bylo vyrobeno 38 309 904 tun CO2

Nové technologie