Baterie pro elektromobily

Česká přestavba P106 na Lithium EVC-Group Tomáše Čudrnáka
Německá přestavba 106tky na Litium Kokam
Autor přestavby


Články o akumulátorových bateriích

Znalosti o bateriích

Videa

Recyklace

Dokumentace k bateriím

Thunder-Sky

SAFT

Technologie a výrobci akumulátorů

Olověné akumulátory

Lithiové akumulátory

Lithium-fosfátové

Baterie Zinek-vzduch

Mají nízkou hmotnost (vysokou hustotu energie - 370 Wh/kg tj 37kWh/100kg) dvakrát lepší jako lithium, ale jsou o mnohem levnější. Nedají se nabíjet přímo elektřinou, ale speciální mechanickou-chemickou reakcí tedy recyklací. Výkon lze regulovat množstvím protékajícího vzduchu. O jejich využití uvažuje Izrael ve výměníkových stanicích, pokud ovšem zanechá nesmyslných válek.

Existují i zinko-vzduchové palivové články, které jako palivo používají zinkovou pastu nebo zinkové pelety. Odpadem reakce je oxid-zinečnaný, který se ukládá v autě a pak se posílá do recyklace. Zinková ekonomika může nahradit vodíkovou ekonomiku, protože je levnější a lépe se skladuje a dopravuje a lze ho lehce recyklovat.

Hliníkové baterie

Podobné jako zinek vzduch. Hustota energie 200Wh/kg ale teoreticky mohou dosáhnout až 1000Wh/kg tj 1kWh/kg ! To znamená dojezd 100km na 12kg baterii. Zde by již připadala v úvahu ruční výměna. Problém je, ale velký rozměr. Ještě je co zkoumat, než se to začne vyrábět.

Vaha energie.png

Zn-vzduch.png